Disciplines

Fysiotherapie

De fysiotherapeutische behandeling richt zich op het optimaliseren van het totale functioneren (lichamelijk, emotioneel en cognitief). Het herleren van functies en vaardigheden en het toepassen van geleerde functies en vaardigheden binnen de activiteiten van het dagelijks leven. Begeleiding vindt plaats door ervaren, neurologisch geschoolde fysiotherapeuten van fysiotherapie praktijk ‘Revalidatie Thuis’.

Ergotherapie

Ergotherapie helpt cliënten die problemen ervaren met de uitvoer van voor hen betekenisvolle dagelijkse activiteiten om deze activiteiten weer optimaal uit te kunnen voeren. Dit gebeurt door training van de activiteit op de plaats en tijd waar de cliënt gewend is om de activiteit uit te voeren, advies over de wijze van uitvoering van de activiteit of advies over de verdeling van de activiteiten over de dag. Ook kan begeleiding gegeven worden bij de aanschaf of aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen. De oorzaak van de problemen met de uitvoer van activiteiten kan zowel lichamelijk als cognitief zijn. Soms is een probleem van de mantelzorger bij de verzorging van de cliënt onderdeel van de ergotherapie.

Logopedie

De logopedist houdt zich bezig met het bevorderen van de communicatie. Het gaat hier om stoornissen op het gebied van stem, spraak, taal en gehoor. Daarnaast besteden zij aandacht aan kauw- en/of slikstoornissen. De werkzaamheden van de logopedist bestaan uit onderzoek, diagnose stellen, behandeling, advisering en voorlichting.

Psychologie

Neuropsychologie is de subdiscipline binnen de psychologie die zich bezighoudt met het (dis)functioneren van het menselijk brein in relatie tot het gedrag bij mensen die t.g.v. een ziekte of aandoening hersenschade hebben opgelopen. Als gevolg hiervan kunnen cognitieve problemen zijn ontstaan, zoals bijvoorbeeld minder goed nieuwe informatie onthouden, of niet meer twee dingen tegelijk kunnen doen. Wat doet een neuropsycholoog? Door testonderzoek kan de neuropsycholoog deze cognitieve stoornissen in kaart brengen en de aard en ernst hiervan vaststellen. Ook kan de neuropsycholoog een behandeling starten over hoe iemand zelf met deze stoornissen (zichtbaar of juist niet) kan omgaan. Het doel is daarbij om weer een betekenisvol leven te leren leiden met dierbare mensen om hen heen.

Ambulante begeleiding

De ambulant begeleider biedt ondersteuning bij praktische handelingen/vaardigheden ten behoeve van de zelfredzaamheid van clienten, ondersteuning bij het aanbrengen van struktuur en overzicht, c.q. het voeren van de regie. Hulp bij wet- en regelgeving, voorlichting/inzicht geven bij de gevolgen van NAH aan client en systeem. Begeleiders zijn HBO geschoold en hebben intern specifieke scholing op het gebied van NAH gehad.

Thuiszorg door Buurtzorg+ teams in Arnhem

Buurtzorg begeleidt cliënten bij herstel of tijdens het ziekteproces door bijvoorbeeld te helpen met het wassen, klaarzetten en geven van medicijnen en het aan- en uitkleden. Ook verrichten zij handelingen op verzoek van de behandelend (huis)arts of specialist zoals insuline spuiten, het verzorgen van wonden, het geven van injecties of het bestrijden van pijn. Buurtzorg vindt dat cliënten zo lang mogelijk zelf moeten kunnen beslissen wat nodig is en wat bij de cliënten past. Zij zoeken samen met de cliënten en hun naasten wat nu en in de toekomst nodig is in de situatie en streven ernaar om niet langer zorg te verlenen dan noodzakelijk. Cliënten bij Buurtzorg krijgen een eigen persoonlijke begeleider die kennis heeft van ziektes, het ouder worden, handicaps en alles wat daar bij komt kijken. Zij verdiept zich in de cliënten, in leefstijl, in datgene wat belangrijk is. Zo kan zij goede adviezen geven en kan Buurtzorg ondersteuning op maat leveren.