Missie en visie

Missie NeuroRevalidatie Thuis

NeuroRevalidatie Thuis is een 1e lijns samenwerkingsverband van in neuro-revalidatie gespecialiseerde zorgverleners die aan huis behandelen. De revalidatie vindt plaats in de eigen leefomgeving. Hierdoor kunnen activiteiten worden getraind op de wijze, plaats en tijd waarin de cliënt deze uit wil/moet voeren, hierbij zoveel mogelijk strevend naar optimaal zelfmanagement van de cliënt.
Doel hierbij is dat de NAH cliënt met complexe problematiek zelfstandig kan functioneren in de thuissituatie, al dan niet met hulp van hulpmiddelen, partner en/of andere hulpverleners/mantelzorgers.

Visie NeuroRevalidatie Thuis

Door voortschrijdende medische ontwikkelingen neemt de overlevingskans na niet-aangeboren hersenletsel (NAH) toe, waardoor ook de financiële en sociale impact voor de maatschappij toeneemt. De behoefte aan revalidatieprogramma’s in de eigen leefomgeving om aan lange functionele doelen te werken groeit.
Wij vormen een 1e lijns revalidatie-team dat, (in nauwe samenwerking met de 2e en 3e lijn), zorg biedt aan cliënten met NAH. Door structurele samenwerking willen we de kwaliteit, doelmatigheid en doelgerichtheid van de eerstelijns revalidatie van de NAH cliënt vergroten.
Wij maken daarbij gebruik van de nieuwste inzichten en richtlijnen op het gebied van neurologische revalidatie.