Voor cliënten

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

In Nederland krijgen jaarlijks veel mensen te maken met één of andere vorm van NAH als gevolg van bijvoorbeeld een hersenbloeding of herseninfarct. Andere oorzaken kunnen zijn een ongeval, tumor, hartstilstand of operatie, MS of de ziekte van Parkinson. U ervaart misschien problemen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals (trap)lopen, een gesprek voeren of eten. Dit kan veroorzaakt worden door beperkingen in het bewegen, denken en communiceren.

Naar huis; hoe nu verder?

Na ontslag uit het ziekenhuis, het revalidatiecentrum of het verpleeghuis moet u thuis de draad weer oppakken. Vaak valt dit tegen. In de thuissituatie wordt duidelijk dat er veel veranderd is voor u en uw naasten. Er kunnen dan weer heel nieuwe hulpvragen ontstaan. Die vragen zijn vaak uiteenlopend van aard. Het NeuroRevalidatie Thuis – team biedt hiervoor gespecialiseerde hulp.

Het behandelteam van NeuroRevalidatie Thuis (NRT) te Arnhem

Het team bestaat uit specialistisch opgeleide zorgverleners met een ruime ervaring in het behandelen en begeleiden van mensen met NAH in de thuissituatie. De lijnen tussen de verschillende disciplines zijn kort. Er vindt frequent afstemming plaats waardoor er een optimale samenwerking is. Het doel van de behandeling is om u zo goed en zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in uw eigen thuis- en werksituatie. De hulpverleners komen daarom bij u thuis.

Ons werkgebied is Arnhem.

Het team bestaat uit de volgende disciplines:

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen.