Voor verwijzers

Het behandelteam van NeuroRevalidatie Thuis (NRT) te Arnhem stelt de cliënt centraal.
De leden vormen een hecht team met als motto: ‘de som is meer dan het geheel der delen.’

Het team bestaat uit specialistisch opgeleide zorgverleners met een ruime ervaring in het behandelen en begeleiden van mensen met NAH in de thuissituatie. De leden van het team werken op participatieniveau; dat wil zeggen dat zij zich richten op verbetering van het functioneren in het dagelijks leven van de cliënt. De lijnen tussen de verschillende disciplines zijn kort.

Werkwijze van het team:

  • Er is één centraal aanmeldpunt voor alle disciplines.
  • Er vindt één intakegesprek plaats door de coördinator. De gegevens worden gedeeld met betrokken disciplines. Afhankelijk van de problematiek zijn dit 2 tot maximaal 6 disciplines.
  • Elke discipline neemt zijn eigen onderzoeken af en deelt deze gegevens met de andere behandelaars.
  • Er worden gedurende het behandeltraject, afhankelijk van de problematiek van de individuele cliënt, MDO’s gepland.
  • Er wordt gewerkt met SMART doelen.
  • Er vindt één multidisciplinaire terugkoppeling plaats naar de verwijzer. Mocht dit niet de huisarts zijn dan krijgt deze ook een verslag.
  • Alle behandelingen vinden plaats in de omgeving van de cliënt.
  • Het programma omvat maximaal 13 weken, indien geïndiceerd kan individuele begeleiding worden vervolgd

Het team heeft als werkgebied Arnhem. Mogelijk dat er in de toekomst uitbreiding plaatsvindt naar omliggende dorpen/steden.

Het team bestaat uit de volgende disciplines:

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen.